RETAIL
INTERIOR

 

MUSEUM
INTERIOR

 

RECEPTION
AREA

 

OFFICE
INNOVATION

 

CONFERENCE
CENTRE

 

SMART
OFFICE

 

BOARD
ROOM

 

LUNCH
ROOM

 

RECEPTION
DESK

 

RETAIL
INTERIOR

 

MUSEUM
INTERIOR

 

RECEPTION
AREA

 

OFFICE
INNOVATION

 

CONFERENCE
CENTRE

 

SMART
OFFICE

 

BOARD
ROOM

 

LUNCH
ROOM

 

RECEPTION
DESK

 

RETAIL
INTERIOR

 

MUSEUM
INTERIOR

 

RECEPTION
AREA

 

OFFICE
INNOVATION

 

CONFERENCE
CENTRE

 

SMART
OFFICE

 

BOARD
ROOM

 

LUNCH
ROOM

 

RECEPTION
DESK

ISO 14001

garantie voor een duurzaam productiebeleid

In 2015 heeft Smeulders Interieurwerken B.V. het ISO 14001 certificaat behaald. Hiermee voldoen wij aan de wens van onze klanten om een duurzame productie na te streven. Tevens vergroten we hiermee het milieubewustzijn van onze hele organisatie.

De ISO 14001 norm heeft ervoor gezorgd dat we inzicht hebben in milieuaspecten van onze bedrijfsprocessen. Daardoor zijn we in staat maatregelen te treffen die de impact op het milieu minimaliseren.

Het milieuaspectenregister maakt onderdeel uit van onze ISO 14001 certificering en brengt in kaart wat de gevolgen zijn van de verschillende bedrijfsactiviteiten voor het milieu.

Download ons ISO 14001 certificaat

Download onze beleidsverklaring